علایم شکستگی استخوان

هنگام شکستگی استخوان چه باید کرد؟

شکستگی استخوان ، در هر سنی برای هر شخصی می تواند اتفاق بیفتد . درصد قابل توجهی از شکستگی‌های استخوانی بر اثر یک ضربه رخ می دهد ، با این حال شکستگی ها می‌تواند نتیجه برخی از شرایط پزشکی باشند

ادامه مطلب